राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस-२०२४

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस-२०२४

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कामना विकास बैंक संग MOU सम्झौता

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कामना विकास बैंक संग MOU सम्झौता 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७ औ बार्षिक समारोह मा मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७ औ बार्षिक समारोह मा मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक संग MOU सम्झौता

 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक संग MOU सम्झौता