All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-04 ]

सडक पुर्बाधार विकास कार्यालय दांगको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-30 ]

सडक पुर्बाधार विकास कार्यालय दांगको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-27 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-27 ]

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय तानसेन ,पाल्पाको बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-20 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-15 ]

स्वास्थ सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको COVID-19 को रोकथाम तथा व्यबस्थापनको लागी सामाग्री आपुर्ति सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना - [ Bid Notice, 2020-04-12 ]

खरिद सम्झौताको म्याद थपगर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-09 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-07 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-30 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-30 ]

e-GP Server Down for regular maintenance and support - [ General Notice, 2020-03-24 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको, सम्पूर्ण सार्बजनिक निकाय र बोलपत्र दाताहरुको म्याद थप सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-24 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तालिम सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-10 ]

Public Procurement Monitoring Office, Tahachal Kathmandu Request for Expression of Interest - [ Bid Notice, 2020-02-20 ]

लेख रचना उपलब्ध गराउने बारे सूचना - [ Bid Notice, 2020-02-07 ]

जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय , राजपुर डोटीको क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारीसाधन खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2020-02-05 ]

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषा जनकपुरधाम को सूचना - [ Bid Notice, 2020-01-28 ]

श्री मध्य एयर वेश , गौचर विभन्न भौतिक संरचनाहरुको मर्मत सम्भार कार्य सम्बन्धि e-GP सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2020-01-23 ]

सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नबौ संसोधन सम्बन्धि, सम्पूर्ण सार्बजनिक निकाय र बोलपत्र दाताहरुको लागि अत्यन्त जरुरि सूचना | - [ Bid Notice, 2019-12-30 ]

Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Dev Kumari Guragain
Dev Kumari Guragain Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Rajesh Kumar Thapa
Rajesh Kumar Thapa Director 9851218623 / 4030715 Ext.217