All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-६-१९ - [ Bid Notice, 2021-10-05 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/६/१९) - [ Bid Notice, 2021-10-05 ]

Armed Police Force, Headquarters, Procurement Division, Letter of Intent - [ Bid Notice, 2021-10-03 ]

Armed Police Force, Headquarters, Procurement Division, Letter of Intent - [ Bid Notice, 2021-10-03 ]

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) भव्यताका साथ मनाऔं - [ Bid Notice, 2021-09-18 ]

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ मा पृष्ठपोषणका लागि अनुरोध - [ General Notice, 2021-09-12 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-५-२३ - [ Press Release, 2021-09-08 ]

प्रेष विज्ञप्ति (१८ औं निजामती सेवा दिवस) - [ Press Release, 2021-09-07 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद इकाई गठन र खरिद योजना जानकारी गराउने सम्बन्धमा | - [ Bid Notice, 2021-08-26 ]

स्टेशनरी एवं कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको विषयक प्रेस विज्ञप्ति - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण - [ Bid Notice, 2021-08-18 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/४/२४) - [ Bid Notice, 2021-08-08 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति:- २०७८-४-२० - [ Press Release, 2021-08-05 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, बरफबाग सिंहदरबार काठमाडौँको सुची दर्ता आव्हान सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2021-07-28 ]

Public Procurement Monitoring Office,Invitation for Application for Procurement Trainer - [ Bid Notice, 2021-07-18 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति - [ Bid Notice, 2021-07-06 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड, २०७८ प्रेस विज्ञप्ति - [ Bid Notice, 2021-07-01 ]

सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड, २०७८ - [ Press Release, 2021-07-01 ]

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649