All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-०९-२७ - [ Bid Notice, 2022-01-14 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय मनाब्श्रोत एवं प्रशासन बिभाग संशोधन सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2022-01-10 ]

बिधुतीय खरिद प्रणालीमा बन्द रहने तथा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना | - [ Bid Notice, 2022-01-08 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/०९/१८ ) - [ Bid Notice, 2022-01-02 ]

सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल नं ७ बैधनाथ बाहिनी मुख्यालयको बोलपत्र आव्ह्वान्को सूचना | - [ Bid Notice, 2021-12-31 ]

Police Head Quarters Procurtment Directorate ,Naxal Kathmandu, Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2021-12-17 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-०८-२३ - [ General Notice, 2021-12-09 ]

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको प्.स. च.न ४३२ मिति २०७८/०७/१७ को पत्र र मिति २०७८/०८/२१ (सचिवस्तर) को निर्णय आनुसार यो सूचना जारी गरिएको छ - [ Bid Notice, 2021-12-08 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-०८-०१ - [ Press Release, 2021-11-17 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/७/२५) - [ Bid Notice, 2021-11-11 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-६-१९ - [ Bid Notice, 2021-10-05 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/६/१९) - [ Bid Notice, 2021-10-05 ]

Armed Police Force, Headquarters, Procurement Division, Letter of Intent - [ Bid Notice, 2021-10-03 ]

Armed Police Force, Headquarters, Procurement Division, Letter of Intent - [ Bid Notice, 2021-10-03 ]

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) भव्यताका साथ मनाऔं - [ Bid Notice, 2021-09-18 ]

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ मा पृष्ठपोषणका लागि अनुरोध - [ General Notice, 2021-09-12 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-५-२३ - [ Press Release, 2021-09-08 ]

प्रेष विज्ञप्ति (१८ औं निजामती सेवा दिवस) - [ Press Release, 2021-09-07 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद इकाई गठन र खरिद योजना जानकारी गराउने सम्बन्धमा | - [ Bid Notice, 2021-08-26 ]

स्टेशनरी एवं कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग - [ Bid Notice, 2021-08-19 ]

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649