Highlights:

All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वरफवाग, सिंहदरवार जीप खरिद कार्यको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

TRISHULI JAL VIDHYUT COMPANY LIMITED Re - Invitation for Prequalification - [ Bid Notice, 2015-12-01 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको सूची दर्ता गरिएको सूचना । - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपूर्ति ब्येबस्थापन बिभागको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

घरेलु तथा साना उधोग समिति त्रिपुरेश्वर काठमाडौँको ट्रस्ट बनाई मर्मत सुधारको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बन तथा भु-संरक्षरण मन्त्रालय पहाडी साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना बबरमहल ,काठमाडौँ को अफिस उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बन तथा भु-संरक्षरण मन्त्रालय पहाडी साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना बबरमहल ,काठमाडौँ को सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपूर्ति ब्येबस्थापन बिभागको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

श्री नन्दाबक्स गण रामेछाप ब्येरेक , रामेछापको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ सिदा (राशन) तथा खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-04 ]

राशन, ईन्धन र परिवहन महाशाखा जंगी अड्डा, काठमाण्डौंको साधारण राशन/विरामी डाईट/दानाघाँस/डग राशन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको - [ Bid Notice, 2015-10-30 ]

Police Head Quarters , Bids Invitation for the 4 WD Double Cab Pick Up - [ Bid Notice, 2015-10-04 ]

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन बिभागको श्रेस्ता पुर्जा छपाई कार्यको रास्ट्रियस्तरको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-15 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-15 ]

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन बिभागको ३० (तिस) दिने शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-15 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार स्टेशनरी, विजूली तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-07 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-07 ]

Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649