All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान, खुमलटार, ललितपुर सिलवन्दी वोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान संबन्धि, सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-18 ]

Ministry of Home Affairs, Invitation for Bids for the supply and delivery of IT equipment - [ Bid Notice, 2015-02-18 ]

जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय गुल्मीको भवन निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-17 ]

National Tuberculosis Centre (NTC), Invitation for Bids of MDR Hostel's Goods - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

Office of the Investment Board, Chemical Fertilizer Project Request of Proposal (RFPs) - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

नेपाली सेना श्री संभाररथी बिभाग प्राप्ति (स्वदेश)शाखा , जंगी अड्डाको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-15 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको पुनः सूची दर्ता आव्हानको सूचना । - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

श्री न.४ बाहिनी अड्डा बाके जिल्लाको बिरामी डाईटको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खरिद सम्झौता गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं बोलपत्र आव्हन वा e-bidding को सूचना सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं बोलपत्र आव्हन वा e-bidding को सूचना संशोधन गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-01-28 ]

मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, बिरेन्द्रनगर सुर्खेत राट्रियस्तरको शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-01-18 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल,काठमाडौँ शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-01-17 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल,काठमाडौँ राट्रियस्तरको शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-01-17 ]

Nalsingh Gad Hydropower Project Development Committee(NHPDC) Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2015-01-13 ]

Police Head Quarters (Procurement Section) Bids Invitation for the Clothing Items - [ Bid Notice, 2015-01-08 ]

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिाषद् सानोठिमी, भक्तपुरको उत्तरपुस्तिका छपाई तथा ढुवानी सम्बन्धी पूनः सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-01-07 ]

सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय,हलचोक काठमाडौँ, बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-01-04 ]

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2014-09-19 ]

Nalsingh Gad Hydropower Project Devlopment Committee(NHPDC) Invitation for Prequalification(PQ) - [ Bid Notice, 2014-09-19 ]