Highlights:

All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

National Center for Educational Development Sanothimi, Bhaktapur INVITATION FOR BIDS - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

Department of commerce and supply management Babarmahal, Kathmandu Invitation fot Bids For the Procurement of works - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

ICT LAB स्थापनाका लागि विभिन्न उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्र - [ Bid Notice, 2016-01-13 ]

घरेलु तथा साना उधोग विकास समिति प्रधान कार्यालय त्रिपुश्वेर काठमाडौँ को सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-11 ]

भूमिसुधार तथा व्यस्थापन बिभागको IT Products तथा सो संग संबन्धित अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौँ को सिलबन्दी रास्ट्रिय बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

श्री नं.२६ बाहिनी अड्डा को आ.ब.२०७२/७३ को राशन ठेक्का बन्दोवस्तको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग को सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिल्बंधि बोलपत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-31 ]

पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर को बोलपत्र आव्हान वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-29 ]

Police Head Quarters , Invitation of Bids - [ Bid Notice, 2015-12-20 ]

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेना, राशन ,इन्धन परिवहन महाशाखा जंगी अड्डाको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-15 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Invitation for Bids for the supply and delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि-२०६४ अनुसार आ.व.०७२/७३ मा नेपाली सेनाको लागि आवश्यक विभिन्न सैनिक सामाग्रीहरु आपूर्तिको लागि कम्पनीहरु सुचिकृत गरिएको संबन्धमा - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

श्री आर्टिलरी निर्देसनालय लगनखेल ब्यारेकको राशन ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Government of Nepal Melamchi Water Supply Development Board Mid-Baneshwor, Kathmandu Invitation for Bids-Corrigendum - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Government of Nepal Melamchi Water Supply Development Board Mid-Baneshwor, Kathmandu Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ बोलपत्र र बोलपत्र जमानतको म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649