All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल, काठमाण्डौ । सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-19 ]

श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारी, भक्तपूरको राशन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र वा विद्यूतीय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको सुचना - [ Bid Notice, 2016-10-19 ]

Office of the Investment Bord, New Baneshwar Kathmandu Invitation For Bid - [ Bid Notice, 2016-10-06 ]

नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड लक्ष्मी निवास ,काठमाडौँ को सिल्बंधि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-09-23 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2016-09-23 ]

का.सा.मु.फारम मुल्याकन सम्बन्धमा - [ General Notice, 2016-09-08 ]

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE, ARMY,TIA,GAUCHAR, Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2016-09-01 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2016-08-31 ]

Central Campus of technology,Hattisar Dharan.Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-08-22 ]

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशय (Expression of Interest) पत्र आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2016-08-08 ]

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार स्टेशनरी, विजुली तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2016-08-01 ]

Central Campus of Technology, Hattisar, Dharan Invitation for Bids Construction of Canteen Building - [ Bid Notice, 2016-06-27 ]

श्री गोरख बहादुर गण सिन्धुपाल्चोक ब्यारेक, चौतारा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना - [ Bid Notice, 2016-06-13 ]

Irrigation Development Sub Division, Parbat INVITATION FOR BIDS - [ Bid Notice, 2016-05-26 ]

तिलोतमा नगरपालिका कार्यालय , मणिग्राम रुपन्देहीको बोलपत्र आव्हान वा E-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-05-17 ]

Central Campus of Technology, Hattisar, Dharan, Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-05-13 ]

Police Head Quarters Procurement section, Naxal Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-05-12 ]

National Human Rights Commission, Nepal Hariharbhawan, Lalitpur,Invitation for Bids for the Construction of Prefabs Meeting Hall and Office Block - [ Bid Notice, 2016-05-05 ]

Ministry of Home Affairs , Singh durbar, Kathmandu Invitation for Bids for the supply and Delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2016-04-25 ]

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँको बोलपत्र अस्वीकृत गरिको सूचना - [ Bid Notice, 2016-04-25 ]

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649