All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

बन तथा भु-संरक्षरण मन्त्रालय पहाडी साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना बबरमहल ,काठमाडौँ को अफिस उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बन तथा भु-संरक्षरण मन्त्रालय पहाडी साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना बबरमहल ,काठमाडौँ को सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपूर्ति ब्येबस्थापन बिभागको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

श्री नन्दाबक्स गण रामेछाप ब्येरेक , रामेछापको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ सिदा (राशन) तथा खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-04 ]

राशन, ईन्धन र परिवहन महाशाखा जंगी अड्डा, काठमाण्डौंको साधारण राशन/विरामी डाईट/दानाघाँस/डग राशन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको - [ Bid Notice, 2015-10-30 ]

Police Head Quarters , Bids Invitation for the 4 WD Double Cab Pick Up - [ Bid Notice, 2015-10-04 ]

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन बिभागको श्रेस्ता पुर्जा छपाई कार्यको रास्ट्रियस्तरको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-15 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-15 ]

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन बिभागको ३० (तिस) दिने शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-15 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार स्टेशनरी, विजूली तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-07 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-07 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ को सूचना - [ Bid Notice, 2015-09-07 ]

technical error in e-bidding of Stationary and Other General Supplies Office of District Development Committee - [ Bid Notice, 2015-09-01 ]

पाटन संयुक्त क्याम्पस को प्राबिधिक प्रस्ताब स्वीकृत भएको र बैंक ग्यारेन्टी म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-08-31 ]

Invitation for Expression of Interest (EOI) for WTP Capacity Expansion work Design and Supervision Consulting (DSC05)Services - [ Bid Notice, 2015-08-10 ]

श्री सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, गौचर कम्पनी सूचिकृतको लागि म्याद थप गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-08-04 ]

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय इन्जिनियर विभाग,जंगी अड्डा काठमाण्डौको सूचिदर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-07-31 ]

श्री सैनिक हवाई महानिर्देशनालय,गौचर कम्पनि सुचिकृतको लागि म्याद थप गरि संशोधन गरिएको - [ Bid Notice, 2015-07-27 ]