All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

श्री नं.२६ बाहिनी अड्डा को आ.ब.२०७२/७३ को राशन ठेक्का बन्दोवस्तको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग को सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिल्बंधि बोलपत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-31 ]

पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर को बोलपत्र आव्हान वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-29 ]

Police Head Quarters , Invitation of Bids - [ Bid Notice, 2015-12-20 ]

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेना, राशन ,इन्धन परिवहन महाशाखा जंगी अड्डाको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-15 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Invitation for Bids for the supply and delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि-२०६४ अनुसार आ.व.०७२/७३ मा नेपाली सेनाको लागि आवश्यक विभिन्न सैनिक सामाग्रीहरु आपूर्तिको लागि कम्पनीहरु सुचिकृत गरिएको संबन्धमा - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

श्री आर्टिलरी निर्देसनालय लगनखेल ब्यारेकको राशन ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Government of Nepal Melamchi Water Supply Development Board Mid-Baneshwor, Kathmandu Invitation for Bids-Corrigendum - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Government of Nepal Melamchi Water Supply Development Board Mid-Baneshwor, Kathmandu Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ बोलपत्र र बोलपत्र जमानतको म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वरफवाग, सिंहदरवार जीप खरिद कार्यको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

TRISHULI JAL VIDHYUT COMPANY LIMITED Re - Invitation for Prequalification - [ Bid Notice, 2015-12-01 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको सूची दर्ता गरिएको सूचना । - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपूर्ति ब्येबस्थापन बिभागको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

घरेलु तथा साना उधोग समिति त्रिपुरेश्वर काठमाडौँको ट्रस्ट बनाई मर्मत सुधारको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]