Highlights:

All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE ARMY, TIA, GAUCHAR Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2017-06-21 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Amendment to Notice for Ambulance - [ Bid Notice, 2017-06-21 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Vehicles - [ Bid Notice, 2017-06-21 ]

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग पुल्चोक , ललितपुर (क्याटलग सपिङ ) विधिबाट सवारी साधन (जीप 4 WD) खरिदको लागि सुची दर्ता गर्ने बारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-06-18 ]

केन्द्रीय तथ्यांक बिभाग सवारी साधन खरिद गर्ने बारे सूचना - [ Bid Notice, 2017-06-13 ]

Dibeshwori Land Pooling Project(DLPP),Neupane Tower, Invitation for Prequallfication - [ Bid Notice, 2017-06-11 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2017-06-08 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारकोजानकारी गराईएको सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2017-05-31 ]

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE ARMY, TIA, GAUCHAR Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2017-05-31 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu,Notice for Enlistment - [ Bid Notice, 2017-05-28 ]

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-28 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय पुन: सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Ambulance and Trainer Aircraft - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for thefor the Vehicles - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Water treatment Plant - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

प्राविधिक कारणवश eGP System बन्द भएको सम्बन्धमा सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-22 ]

Notice on egp server down - [ Bid Notice, 2017-05-22 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार पानीको लागि बोरिङ गर्ने कार्यको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-11 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार काठ तथा स्टिलका फर्निचरहरु खरिदको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-11 ]

न्याय परिषद्को सचिबालय कुपन्डोल ललितपुर सुची दर्ता गर्नेबारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-07 ]