All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

Central Campus of technology,Hattisar Dharan.Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-08-22 ]

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशय (Expression of Interest) पत्र आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2016-08-08 ]

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार स्टेशनरी, विजुली तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य मालसामानहरुको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2016-08-01 ]

Central Campus of Technology, Hattisar, Dharan Invitation for Bids Construction of Canteen Building - [ Bid Notice, 2016-06-27 ]

श्री गोरख बहादुर गण सिन्धुपाल्चोक ब्यारेक, चौतारा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना - [ Bid Notice, 2016-06-13 ]

Irrigation Development Sub Division, Parbat INVITATION FOR BIDS - [ Bid Notice, 2016-05-26 ]

तिलोतमा नगरपालिका कार्यालय , मणिग्राम रुपन्देहीको बोलपत्र आव्हान वा E-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-05-17 ]

Central Campus of Technology, Hattisar, Dharan, Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-05-13 ]

Police Head Quarters Procurement section, Naxal Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-05-12 ]

National Human Rights Commission, Nepal Hariharbhawan, Lalitpur,Invitation for Bids for the Construction of Prefabs Meeting Hall and Office Block - [ Bid Notice, 2016-05-05 ]

Ministry of Home Affairs , Singh durbar, Kathmandu Invitation for Bids for the supply and Delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2016-04-25 ]

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँको बोलपत्र अस्वीकृत गरिको सूचना - [ Bid Notice, 2016-04-25 ]

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँ सूचना संशोधन सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2016-04-19 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-04-11 ]

Police Head Quarters Procurement section, Naxal Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-04-03 ]

श्री रासन इन्धन र परिवहन माहाशाखा जंगी अड्डाको दानाघास आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी वा विधुतिय बोलपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-03-28 ]

Ministry of Home Affairs Invitation for Bids for the supply and Delivery of IT equipment - [ Bid Notice, 2016-03-28 ]

Ministry of Home Affairs , Singha Durbar, Kathmandu Nepal, Expression of Interest - [ Bid Notice, 2016-03-28 ]

National Center for Educational Development Sanothimi, Bhaktapur INVITATION OF SEALED BIDS FOR PROCUREMENT OF VIRTUAL LEARNING - [ Bid Notice, 2016-03-14 ]

सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन बिभाग सिफारिस सहित नामावली पठाइदिने सम्बन्धमा - [ General Notice, 2016-02-27 ]