All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको जानकारी गराइएको सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2016-12-29 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको जानकारी गराइएको सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2016-12-29 ]

सार्वजनिक खरिद(चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ - [ General Notice, 2016-12-21 ]

DEPARTMENT OF WATER INDUCED DISASTER MANAGEMENT PEOPLE'S EMBANKMENT PROGRAM, FIELD OFFICE -5, Butwal, Rupandehi Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-12-14 ]

South Asia Regional Public Procurement Network (SAPPN) with Asian Development Bank, The World Bank, and Procurement iNET proudly launch South Asia Procurement Innovation Awards 2016-17 - [ General Notice, 2016-12-11 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-12-07 ]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, सवारी साधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी बोलपत्र वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-12-02 ]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-12-02 ]

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE ARMY, TIA, GAUCHAR Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2016-11-29 ]

नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज ,काठमाडौँ को बिरामी रासन खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-11-14 ]

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन सम्बन्धी सूचना - [ General Notice, 2016-10-28 ]

SBD amended Notice - [ Bid Notice, 2016-10-28 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार सवारी साधनहरु खरिद कार्यको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-27 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय , ताहाचल खरिद प्रशिक्षक प्रमाणिकरण सम्बन्धि सूचना - [ General Notice, 2016-10-24 ]

Re-Request for Expression of Interest (EOI) for consulting services to conduct Feasibility study For Poverty Alleviation Project - [ Bid Notice, 2016-10-24 ]

साधारण राशन÷विरामी डाईट खरिदको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात शिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र -E-Bidding_ आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-24 ]

Ministry of Home Affairs Police Head Quarters, (PROCUREMENT SECTION) Naxal, Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-10-24 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल, काठमाण्डौ । सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-19 ]

श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारी, भक्तपूरको राशन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र वा विद्यूतीय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको सुचना - [ Bid Notice, 2016-10-19 ]

Office of the Investment Bord, New Baneshwar Kathmandu Invitation For Bid - [ Bid Notice, 2016-10-06 ]