All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Ambulance and Trainer Aircraft - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for thefor the Vehicles - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Water treatment Plant - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

प्राविधिक कारणवश eGP System बन्द भएको सम्बन्धमा सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-22 ]

Notice on egp server down - [ Bid Notice, 2017-05-22 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार पानीको लागि बोरिङ गर्ने कार्यको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-11 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार काठ तथा स्टिलका फर्निचरहरु खरिदको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-11 ]

न्याय परिषद्को सचिबालय कुपन्डोल ललितपुर सुची दर्ता गर्नेबारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-07 ]

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-02 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार 4WD जीप खरिद कार्यको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-30 ]

Water Induced Disaster Management Division office No 2 Biratnagar, Morang Financial Evaluation of Technically Qualified Contractors - [ Bid Notice, 2017-04-27 ]

दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना तिनकुने काठमाण्डौको सुची दर्ता गर्ने बारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-23 ]

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-13 ]

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई , सिन्धुली सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-02 ]

Invitation of Seald Bids for procurement of Virtual learning Equipment (NCED) - [ Bid Notice, 2017-03-26 ]

भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालय सिंहदरबार, सुची दर्ता गर्ने बारे को सूचना - [ Bid Notice, 2017-03-21 ]

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट एच.डि.पी.पाईप खरिद कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान - [ Bid Notice, 2017-03-09 ]

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना - [ General Notice, 2017-02-28 ]

Request for Expression of Interest (EOI) for Capacity Strengthening of Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation (MOCPAS) - [ Bid Notice, 2017-02-17 ]

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं । सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-02-13 ]