All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2017-06-08 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारकोजानकारी गराईएको सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2017-05-31 ]

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE ARMY, TIA, GAUCHAR Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2017-05-31 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu,Notice for Enlistment - [ Bid Notice, 2017-05-28 ]

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-28 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय पुन: सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Ambulance and Trainer Aircraft - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for thefor the Vehicles - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

Nepalese Army Headquarters , Bhadrakali Kathmandu, Invitation for Bids for the Water treatment Plant - [ Bid Notice, 2017-05-27 ]

प्राविधिक कारणवश eGP System बन्द भएको सम्बन्धमा सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-22 ]

Notice on egp server down - [ Bid Notice, 2017-05-22 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार पानीको लागि बोरिङ गर्ने कार्यको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-11 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार काठ तथा स्टिलका फर्निचरहरु खरिदको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-11 ]

न्याय परिषद्को सचिबालय कुपन्डोल ललितपुर सुची दर्ता गर्नेबारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-07 ]

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौको सूचना - [ Bid Notice, 2017-05-02 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार 4WD जीप खरिद कार्यको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-30 ]

Water Induced Disaster Management Division office No 2 Biratnagar, Morang Financial Evaluation of Technically Qualified Contractors - [ Bid Notice, 2017-04-27 ]

दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना तिनकुने काठमाण्डौको सुची दर्ता गर्ने बारेको सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-23 ]

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-13 ]

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई , सिन्धुली सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2017-04-02 ]