All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, सवारी साधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी बोलपत्र वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-12-02 ]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-12-02 ]

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE ARMY, TIA, GAUCHAR Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2016-11-29 ]

नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज ,काठमाडौँ को बिरामी रासन खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-11-14 ]

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन सम्बन्धी सूचना - [ General Notice, 2016-10-28 ]

SBD amended Notice - [ Bid Notice, 2016-10-28 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार सवारी साधनहरु खरिद कार्यको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-27 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय , ताहाचल खरिद प्रशिक्षक प्रमाणिकरण सम्बन्धि सूचना - [ General Notice, 2016-10-24 ]

Re-Request for Expression of Interest (EOI) for consulting services to conduct Feasibility study For Poverty Alleviation Project - [ Bid Notice, 2016-10-24 ]

साधारण राशन÷विरामी डाईट खरिदको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात शिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र -E-Bidding_ आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-24 ]

Ministry of Home Affairs Police Head Quarters, (PROCUREMENT SECTION) Naxal, Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-10-24 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल, काठमाण्डौ । सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-10-19 ]

श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारी, भक्तपूरको राशन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र वा विद्यूतीय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको सुचना - [ Bid Notice, 2016-10-19 ]

Office of the Investment Bord, New Baneshwar Kathmandu Invitation For Bid - [ Bid Notice, 2016-10-06 ]

नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड लक्ष्मी निवास ,काठमाडौँ को सिल्बंधि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-09-23 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2016-09-23 ]

का.सा.मु.फारम मुल्याकन सम्बन्धमा - [ General Notice, 2016-09-08 ]

DIRECTORATE GENERAL OF ARMY AVIATION, NEPALESE, ARMY,TIA,GAUCHAR, Invitation Bids for Auction Sale of Aircrafts/Helicopters, Spare Parts and Tools - [ Bid Notice, 2016-09-01 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2016-08-31 ]

Central Campus of technology,Hattisar Dharan.Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-08-22 ]

 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Mohan Krishna Sapkota
Mohan Krishna Sapkota Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219