All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७९/२/२७) - [ Bid Notice, 2022-06-10 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) बन्द रहने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-06-09 ]

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना - [ Bid Notice, 2022-05-10 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) बन्द रहने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-04-28 ]

ठेक्का सम्झौताको अवधी थप सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराईदिने संबन्धमा | - [ Bid Notice, 2022-04-19 ]

Online Module for Procurement of Works(NCB),[ Single Stage Two- Envelope Bidding Procedure ] above NRs. 20 Million प्रयोग सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2022-04-18 ]

Uploadable Method प्रयोगको सहजीकरण संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-04-08 ]

सार्वजनिक निकायहरुमा बिशेष अनुरोध - [ General Notice, 2022-04-08 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-१२-२४ - [ Bid Notice, 2022-04-07 ]

सबै सार्वजनिक निकाय मा अद्यावधिक नमुना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात (Standard Bidding Document) प्रयोग संबन्धमा सूचना - [ Bid Notice, 2022-04-05 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-१२-२१ - [ Bid Notice, 2022-04-04 ]

सार्वजनिक खरिद नियमावली(११ संसोधन ) बमोजिम बोलपत्र गणना सम्बन्धि व्यवस्था २०७८-१२-२० - [ Bid Notice, 2022-04-03 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-१२-१७ - [ Bid Notice, 2022-03-31 ]

सम्झौता गर्दा क्रेडिट लाईन सुबिधाको विवरण पेश गर्नु पर्ने भन्ने संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-03-29 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८-१२-१५ - [ Bid Notice, 2022-03-29 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको गुनासो दर्ता गर्ने सम्बन्धि अनुरोध - [ Bid Notice, 2022-03-27 ]

नयाँ खरिद कार्यमा रोक लगाईएको सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको संबन्धमा | - [ Bid Notice, 2022-03-18 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2022-03-17 ]

भ्रस्टाचार गरेको कसुर संबन्धि जानकारी संबन्धमा - [ Bid Notice, 2022-03-15 ]

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP)को म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना(२०७८/११/३०) - [ Bid Notice, 2022-03-14 ]

Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649