All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

यातायात व्यवस्था बिभाग , काठमाडौँ को बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-12 ]

Notice for Nepal APF Hospital,Balambu,Kathmandu - [ Bid Notice, 2020-05-06 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-04 ]

सडक पुर्बाधार विकास कार्यालय दांगको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-30 ]

सडक पुर्बाधार विकास कार्यालय दांगको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-27 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-27 ]

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय तानसेन ,पाल्पाको बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-20 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-15 ]

स्वास्थ सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको COVID-19 को रोकथाम तथा व्यबस्थापनको लागी सामाग्री आपुर्ति सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना - [ Bid Notice, 2020-04-12 ]

खरिद सम्झौताको म्याद थपगर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-09 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-07 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-30 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-30 ]

e-GP Server Down for regular maintenance and support - [ General Notice, 2020-03-24 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको, सम्पूर्ण सार्बजनिक निकाय र बोलपत्र दाताहरुको म्याद थप सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-24 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तालिम सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-03-10 ]

Public Procurement Monitoring Office, Tahachal Kathmandu Request for Expression of Interest - [ Bid Notice, 2020-02-20 ]

लेख रचना उपलब्ध गराउने बारे सूचना - [ Bid Notice, 2020-02-07 ]

जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय , राजपुर डोटीको क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारीसाधन खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2020-02-05 ]

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषा जनकपुरधाम को सूचना - [ Bid Notice, 2020-01-28 ]