Notice & Circular

 1. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको दक्ष/विज्ञको सूची (रोष्टर) मा नाम समाबेश गर्ने सम्बन्धि सुचना।

 2. Key Activities सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको बारे

 3. खरिद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था सार्बजनिक खरिद ऐन २०७३ अनुकुल संशोधन सम्बन्धमा

 4. e-GP कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

 5. नेपाल सरकारका सचिब बैठकबाट भएका निर्णयहरुको मासिक कार्य प्रगित

 6. श्रीमान मुख्य सचिबज्युको प्रमुख आतिथ्यमा सार्बजनिक खरिद आनुगमन कार्यालय को आ .व 2068/69 को बर्सिक प्�
 7. नयाँ e-GP पोर्टल संचालन भएको सम्बन्धमा
 8. सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको सूचना
 9. सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रथम चौमासिक प्रगित समीक्षा

 10. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुती सम्बन्धी सूचना

 11. निजामती सेवा पुरस्कारको सिफारिस सम्बन्धमा

 12. आ.व.२०७२/७३ का लागि मौजुदा सुचिमा दर्ता भएका व्यक्ति /फर्म /कम्पनि

 13. नेपाल सरकारका सचिब बैठकबाट भएका निर्णयहरुको मासिक (फाल्गुण) कार्य प्रगित

 14. PPA Amendment 2073/3/30

 15. का.सा.मु.फारम मुल्याकन सम्बन्धमा

 16. बोलपत्र सम्बन्धमा

 17. System Down for regular maintenance on  August 16

 

 

 


 

Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649