All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-10-11 ]

e-GP Server Down for regular maintenance and support - [ Bid Notice, 2020-08-20 ]

Armed Police Force Nepal, Headquarters, Procurement Division Kathmandu,Notice for Enlistment - [ Bid Notice, 2020-08-09 ]

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको, खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने संबन्धमा - [ Bid Notice, 2020-07-30 ]

User manual of NEW Joint Venture(JV) in e-GP - [ Bid Notice, 2020-07-24 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-07-24 ]

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना - [ Bid Notice, 2020-07-16 ]

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थय आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बागमती प्रदेसको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2020-07-13 ]

सडक पूर्वाधार बिकाश कार्यालय , रोल्पाको ठेक्का रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-06-23 ]

आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेशको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-06-23 ]

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना , स्वास्थ्य सेवा निदेशनालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत - [ Bid Notice, 2020-06-08 ]

स्वास्थ कार्यालय कन्चनपुरको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-06-03 ]

बरहथवा नगरपालिका सर्लाहीको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-31 ]

पंचपुरी नगरपालिका सुर्खेतको Covid-19 को परिक्षण तथा ब्येबस्थापनको लागि आवश्यक सामग्री खरिद सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-31 ]

यातायात व्यवस्था बिभाग , काठमाडौँ को बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-12 ]

Notice for Nepal APF Hospital,Balambu,Kathmandu - [ Bid Notice, 2020-05-06 ]

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-05-04 ]

सडक पुर्बाधार विकास कार्यालय दांगको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-30 ]

सडक पुर्बाधार विकास कार्यालय दांगको बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-27 ]

सार्बजनिक निकायहरुका लागि विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र , आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने र गराउने सम्बन्धि जरुरी सूचना - [ Bid Notice, 2020-04-27 ]