Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
( श्री जय ओम 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री टौदह ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री धर्मेन्द्र 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
चेतन कन्स्ट्रक्सन ) 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
( श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री Liberty International Traiding 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Inactive
श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री खाम्पाचे ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री लोकवीर /नर सिंह / कालापानी जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» ( श्री लोकवीर 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» श्री कालापानी ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री Constructora Sanjose S.A. 2017-07-12 to 2019-07-11 Other Services Inactive
श्री ब्याहुत कमसिर्यल ट्रेडर्स 2017-05-04 to 2020-05-03 Goods Inactive
श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» ( श्री सुर्य एण्ड सन्स 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री खानी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री पुष्पाञ्जली ) 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
श्री जेनेटिक ट्रेडिंग प्रा.लि. 2017-05-04 to 2020-05-03 Other Services Inactive
श्री M/S Worldwide Concern Limited 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Inactive
श्री M/S Crown Nepal Enterprises P.Ltd. 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Inactive
श्री क्यानभास प्रेस प्रा.ली. 2017-03-27 to 2018-03-26 Other Services Inactive
श्री जय ओम निर्माण सेवा 2017-03-27 to 2019-03-26 Civil Works Inactive
श्री सालघारी मेडीहेल्थ कन्सर्न 2017-03-27 to 2020-03-26 Goods Inactive
श्री साठीबारी जनरल ओभरटेक बिजनेश 2017-03-27 to 2020-03-26 Goods Inactive
श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन 2017-03-27 to 2020-03-26 Civil Works Inactive
श्री बि.टी./ सन्जिब एण्ड ब्रदर्स जे.भि. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
» ( श्री बि.टी. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np