Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा. ली. 2015-03-11 to 2016-03-10 Civil Works Inactive
श्री जय दुर्गा माता बिल्डर्स 2015-01-20 to 2016-01-19 Civil Works Inactive
हिमाली निर्माण सेवा 2015-01-13 to 2016-01-12 Civil Works Inactive
सि.वि.एस. इन्टरप्राईजेज 2015-01-13 to 2016-01-12 Other Services Inactive
श्री मानिरा सप्लायर्स , 2014-02-13 to 2015-02-12 Goods Inactive
Ultra Consult , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Design Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Auto Carto Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Welink Consultancy (P) Ltd. , (Genesis/ Welink JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Genesis Consultancy (P)Ltd , (Genesis/ Welink JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
BEAM Consultancy (P) Ltd , (ERMC/NEST/BEAM JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
NEST (P) Ltd. , (ERMC/NEST/BEAM JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
ERMC (P) Ltd , (ERMC/NEST/BEAM JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
CEMECA Consultancy (P) Ltd , (Grird/CEMECA JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Grid Consultancy(P)Ltd. (Grid/CEMEA JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
बज्रयोगिनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनि 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
बि.सि.ट्रेड एण्ड सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
श्री पि.डी. ढुवानी सेवा, 2014-10-09 to 2015-10-09 Goods Inactive
श्री पि.एस.कन्सट्रकसन् एण्ड.सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
All Nepalese Tea and Coffee Centre 2014-08-15 to 2015-08-14 Goods Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Begendra Raj Sharma Paudyal
Begendra Raj Sharma Paudyal Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219