Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
आशिया कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Inactive
सौरभ कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Inactive
बि. ब्रदर्श निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
आर.एस. निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
शिव निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
नयाँ युग निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
शर्मिला निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
विनायक कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
विशाल कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
जन जागृती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
अभय कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
सरस्वती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
श्री शैलुंग इन्टरप्राइजेज प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Inactive
श्री होनिको मल्टिपल प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Suspend
श्री बोहरा निर्माण सेवा 2021-03-06 to 2023-03-05 Civil Works Active
श्री प्रियंका निर्माण सेवा 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
श्री जय बुलन्द निर्माण कम्पनि प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
श्री Asian Ultra Energy Pvt.Ltd. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Inactive
श्री सिटी बिल्डर्स 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649