Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री रचना ट्रेड ईन्टरनेशनल 2021-10-05 to 2022-10-04 Goods Active
श्री M/S Indo Engineering Project Corporation 2021-10-05 to 2024-10-04 Civil Works Active
श्री कक्षपति निर्माण सेवा 2021-10-05 to 2022-10-04 Civil Works Active
श्री Lendreng Nirman Sewa 2021-10-05 to 2023-10-04 Civil Works Active
श्री बिपिन भेट सेन्टर 2021-10-05 to 2022-10-04 Goods Active
श्री साथीभाई निर्माण सेवा 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Inactive
श्री न्यू बेलासपुर कन्स्ट्रक्सन 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Inactive
श्री भंगेरी निर्माण सेवा 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Inactive
श्री जलदेवी निर्माण सेवा 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Inactive
श्री फ्रेण्ड्स अर्विट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेस 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Inactive
श्री नुरानी कन्स्ट्रक्सन 2021-09-08 to 2023-09-07 Civil Works Active
श्री नेपालय आर्किटेड एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Inactive
श्री जि. के./रेहान एण्ड सुन्दरा जे. भी. 2021-09-08 to 2022-09-07 Goods Inactive
श्री लर्ड शिवा जेनरल सप्लायर्स 2021-09-08 to 2022-09-07 Goods Inactive
श्री बिक्रम खाद्य स्टोर 2021-08-05 to 2022-08-04 Civil Works Inactive
श्री आविद निर्माण सेवा 2021-08-05 to 2022-08-04 Civil Works Inactive
श्री अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स 2021-08-05 to 2022-08-04 Goods Inactive
श्री लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा 2021-08-05 to 2022-08-04 Civil Works Inactive
श्री कण्टा निर्माण सेवा 2021-08-05 to 2022-08-04 Civil Works Inactive
श्री कालिगंगा निर्माण सेवा 2021-08-05 to 2022-08-04 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649