Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री शिव कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री एस.एम.टि. खड्का निर्माण सेवा, 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री राप्ती निर्माण सेवा एण्ड रासन आपुर्ति सप्लायर्स 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री न्यू कालिका निर्माण सेवा 2022-06-16 to 2024-06-15 Civil Works Active
श्री महाकाली गौरब बिल्डर्स प्रा.लि. 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री कोशती ट्रेडिङ्ग कन्सर्न 2022-06-16 to 2023-06-15 Goods Active
श्री हिरोज कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2024-06-15 Civil Works Active
श्री वाईल्ड स्टोन कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री ड्रिम्स कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री डि.डि.कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री भूमिराज रोशन निर्माण सेवा 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री भैरवी कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री अभिषेक निर्माण सेवा 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री न्यु उषा ईन्टरनेशनल, 2022-06-16 to 2024-06-15 Goods Active
श्री Jagadamba Drilling Company Pvt.Ltd 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री सन्तुष्टि कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री प्रवृक्षा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री Muktinath Rupesh Construction and Suppliers Pvt.Ltd 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री पी यू कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649