Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Inactive
मोहसिन एण्ड सप्लायर्स 2016-02-14 to 2018-02-13 Goods Inactive
श्री खाँडादेवी निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री ईन्द्र एण्ड निरज ब्रदर्स निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ /चेतन कन्स्ट्रक्सन फसैट ३ , सप्तरी जे.भि. 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री लक्ष्मीराज निर्माण सेवा,निरेन्द्र /निता /नुरी कन्स्ट्रक्सन जे.भि. 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री सूरुची कन्स्ट्रक्सन 2017-01-26 to 2018-01-25 Civil Works Inactive
श्री खोम / यरुष जे.भि. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली . 2015-10-06 to 2016-10-05 Civil Works Inactive
श्री एफ.एण्ड. टि कन्स्ट्रक्सन 2015-09-06 to 2016-09-05 Civil Works Inactive
श्री लोकप्रिय निर्माण सेवा , कालिमाटी 2015-07-24 to 2018-07-23 Civil Works Inactive
श्री हिमालय बिल्डर्स, 2015-05-23 to 2016-05-22 Civil Works Inactive
Bhramputra Infrastructure Ltd. 2015-05-15 to 2016-05-14 Civil Works Inactive
श्री ए.पि.सप्लायर्स 2015-04-07 to 2016-04-06 Goods Inactive
श्री स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन कम्पनि 2015-04-07 to 2016-04-06 Civil Works Inactive
श्री नेहा कन्स्ट्रक्सन 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Inactive
श्री लक्ष्मी निर्माण सेवा 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Inactive
श्री बोखिम एण्ड सन / बि.बि. एण्ड बि. कन्स्ट्रक्सन जे. भि. 2015-03-14 to 2016-03-13 Civil Works Inactive
श्री महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा. ली. 2015-03-11 to 2016-03-10 Civil Works Inactive
श्री जय दुर्गा माता बिल्डर्स 2015-01-20 to 2016-01-19 Civil Works Inactive
हिमाली निर्माण सेवा 2015-01-13 to 2016-01-12 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np