Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री एच.एम.विल्डर्स, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
श्री कुम्भेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
श्री सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Suspend
श्री इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री शकम्वरी ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री उन्नति निर्माण सेवा, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Suspend
श्री अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्शन जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्शन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली. 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री सीताराम निर्माण सेवा, 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री H.B.KC Nirman Sewa 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Suspend
श्री बारा कन्स्ट्रक्सन, 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Inactive
श्री सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Inactive
श्री श्रीदेव सप्लायर्स, 2020-02-17 to 2021-02-16 Goods Inactive
श्री निशा सप्लायर्स, 2020-02-17 to 2021-02-16 Goods Inactive
श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2020-02-17 to 2023-02-16 Civil Works Active
श्री युरेशिया बिजनेश प्रा.ली. 2020-01-25 to 2021-01-24 Goods Inactive
श्री ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज 2020-01-25 to 2022-01-24 Goods Active
श्री त्रिशुली कन्स्ट्रक्सन कम्पनि प्रा.ली. 2020-01-25 to 2023-01-24 Civil Works Active
श्री रमण / पप्पु जे.भी. 2019-08-06 to 2020-08-05 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Dev Kumari Guragain
Dev Kumari Guragain Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649