Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री गुरा निर्माण सेवा, 2021-07-06 to 2022-07-05 Civil Works Inactive
श्री डि. एम. एस. बुट ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि 2021-07-06 to 2023-07-05 Goods Active
श्री चुन चुन फार्मेसी 2021-07-06 to 2022-07-05 Goods Inactive
श्री सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स 2021-07-06 to 2022-07-05 Goods Inactive
श्री शैलुङ्ग इन्टरप्राईजेज प्रा.लि 2021-07-06 to 2023-07-05 Goods Active
श्री हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. 2021-07-06 to 2022-07-05 Civil Works Inactive
श्री फ्रेन्ड्स अर्विट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रा.लि., 2021-07-06 to 2022-07-05 Civil Works Inactive
श्री पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स 2021-07-06 to 2023-07-05 Goods Active
सुपर स्टार अर्डर एण्ड सप्लायर्स 2021-05-31 to 2022-05-30 Goods Inactive
सुपर स्टार अर्डर एण्ड सप्लायर्स 2021-05-31 to 2022-05-30 Goods Inactive
पारस निर्माण सेवा 2021-05-31 to 2022-05-30 Civil Works Inactive
परिवर्तन निर्माण सेवा 2021-05-31 to 2022-05-30 Civil Works Inactive
चन्दननाथ निर्माण सेवा 2021-05-31 to 2022-05-30 Civil Works Inactive
कि कन्सेप्ट नेपाल प्रा.ली 2021-05-31 to 2023-05-30 Goods Suspend
अमित निर्माण सेवा 2021-05-31 to 2022-05-30 Civil Works Inactive
Sagun-Yojan J.V 2021-05-31 to 2022-05-30 Goods Inactive
Nepal Poly Pipe Pvt. Ltd. 2021-05-31 to 2023-05-30 Goods Suspend
रिजन एण्ड रियाना कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि 2021-05-31 to 2022-05-30 Civil Works Inactive
राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा प्रा.लि. 2021-05-06 to 2023-05-05 Civil Works Suspend
बेलका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि 2021-05-06 to 2022-05-05 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np