Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री छथर निर्माण सेवा, जोरपाटी-२, धनकुटा 2022-08-04 to 2023-08-03 Civil Works Active
श्री चन्द्र सूर्य निर्माण सेवा प्रा.लि., बुद्धनगर, काठमाण्डौ 2022-08-04 to 2023-08-03 Civil Works Active
श्री थोकर/निभा/लयुल जे.भी. ( थोकर निर्माण सेवा, तेमाल गा.पा. वडा नं. 5, काभ्रेपलाञ्चोक । , निभा निर्माण सेवा। , लयुल निर्माण सेव 2022-07-25 to 2023-07-24 Civil Works Active
श्री ड्रप सप्लाई एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि. 2022-07-25 to 2023-07-24 Goods Active
श्री रूजन-जगदम्बा-भुवनेश्वरी एण्ड भैभव जे.भी. ( रूजन , जगदम्बा निर्माण कम्पनी प्रा.लि. ,भुवनेश्वरी एण्ड भैभव विल्डर्स प्रा.लि. 2022-07-25 to 2023-07-24 Civil Works Active
श्री आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन 2022-07-25 to 2023-07-24 Civil Works Active
श्री Dineshchandra R./ Nagarjun/ Koshi & Neupane JV(Dineshchandra R. Agrawal Infracon Pvt. Ltd. ,. Nagarjun Construction 2022-07-25 to 2025-07-16 Civil Works Active
श्री आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन 2022-07-25 to 2023-07-24 Civil Works Active
श्री शिवराम/सिद्धगढी जे. भी.(शिवराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ,सिद्धगढी इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.) 2022-07-25 to 2025-07-24 Civil Works Active
श्री अमन एण्ड इसा कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली., 2022-07-25 to 2024-01-24 Civil Works Active
श्री बि.टी (बि.टी. निर्माण सेवा प्रा.लि.) र शिवराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., भिमेश्वर 2022-07-25 to 2025-07-24 Civil Works Suspend
श्री सिद्धार्थ/देउती बज्यै जे.भी. 2022-06-16 to 2023-06-15 Goods Active
श्री शिव कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री एस.एम.टि. खड्का निर्माण सेवा, 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री राप्ती निर्माण सेवा एण्ड रासन आपुर्ति सप्लायर्स 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री न्यू कालिका निर्माण सेवा 2022-06-16 to 2024-06-15 Civil Works Active
श्री महाकाली गौरब बिल्डर्स प्रा.लि. 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
श्री कोशती ट्रेडिङ्ग कन्सर्न 2022-06-16 to 2023-06-15 Goods Active
श्री हिरोज कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2024-06-15 Civil Works Active
श्री वाईल्ड स्टोन कन्स्ट्रक्सन 2022-06-16 to 2023-06-15 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np