Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री OBCI Pvt. Ltd., 2020-09-14 to 2021-09-13 Goods Suspend
श्री सुर्योदय निर्माण तथा हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि 2020-08-25 to 2021-08-24 Civil Works Inactive
श्री फ्रेण्डस् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2020-08-25 to 2021-08-24 Civil Works Inactive
श्री माँ सन्तोषी कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स 2020-07-29 to 2021-07-28 Civil Works Inactive
श्री चमैता निर्माण सेवा 2020-07-29 to 2021-07-28 Civil Works Inactive
श्री पप्पु-नेपाल प्रगति जे.भी. 2020-07-29 to 2022-07-28 Civil Works Inactive
श्री श्रीहरी/सेतीदेवी जे.भी., 2020-07-10 to 2021-07-09 Civil Works Inactive
श्री बि.जि. कन्स्ट्रक्सन, 2020-07-10 to 2021-07-09 Civil Works Inactive
श्री पप्पु/बाम्ती जे.भी. 2020-07-10 to 2021-07-09 Civil Works Inactive
श्री डि.डि. कन्स्ट्रक्शन 2020-06-04 to 2021-06-03 Civil Works Inactive
श्री सुनौला खिम्ती / अजम्बर / शिवराम जे.भी. 2020-06-04 to 2023-06-03 Civil Works Active
श्री राम निर्माण सेवा, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
श्री एच.एम.विल्डर्स, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
श्री कुम्भेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
श्री सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Suspend
श्री इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री शकम्वरी ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री उन्नति निर्माण सेवा, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Suspend
श्री अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्शन जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Inactive
श्री टौदह कन्स्ट्रक्शन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np