Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
विशाल कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
जन जागृती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
अभय कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
सरस्वती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Inactive
श्री शैलुंग इन्टरप्राइजेज प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Inactive
श्री होनिको मल्टिपल प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Suspend
श्री बोहरा निर्माण सेवा 2021-03-06 to 2023-03-05 Civil Works Active
श्री प्रियंका निर्माण सेवा 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
श्री जय बुलन्द निर्माण कम्पनि प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
श्री Asian Ultra Energy Pvt.Ltd. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Inactive
श्री सिटी बिल्डर्स 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
श्री निरज कन्स्ट्रक्सन 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Inactive
श्री Perusahaan Umun Percentakan Uang Republic Industries 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Inactive
श्री नवदुर्गा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली. 2021-03-06 to 2023-03-05 Civil Works Active
श्री Sanyo International Pvt.Ltd. 2021-01-30 to 2022-01-29 Other Services Suspend
श्री JJECCL-Pappu-Koshi & Neupane JV 2021-01-30 to 2022-01-29 Civil Works Suspend
श्री R and G Builders Nepal Pvt.Ltd. 2021-01-30 to 2022-01-29 Civil Works Inactive
श्री श्रीगेश्वर ट्रेड इन्टरनेसनल 2021-01-30 to 2022-01-29 Goods Inactive
श्री सिदार्थ हार्डवेयर प्रा.ली. 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np