Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्शन जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्शन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली. 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Inactive
श्री सीताराम निर्माण सेवा, 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री H.B.KC Nirman Sewa 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Suspend
श्री बारा कन्स्ट्रक्सन, 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Inactive
श्री सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Inactive
श्री श्रीदेव सप्लायर्स, 2020-02-17 to 2021-02-16 Goods Inactive
श्री निशा सप्लायर्स, 2020-02-17 to 2021-02-16 Goods Inactive
श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2020-02-17 to 2023-02-16 Civil Works Active
श्री युरेशिया बिजनेश प्रा.ली. 2020-01-25 to 2021-01-24 Goods Inactive
श्री ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज 2020-01-25 to 2022-01-24 Goods Active
श्री त्रिशुली कन्स्ट्रक्सन कम्पनि प्रा.ली. 2020-01-25 to 2023-01-24 Civil Works Active
श्री रमण / पप्पु जे.भी. 2019-08-06 to 2020-08-05 Civil Works Inactive
श्री हुल ट्रेडर्स 2019-12-30 to 2020-12-29 Goods Inactive
श्री डमरु कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2019-12-30 to 2020-12-29 Civil Works Inactive
श्री जे.एम.बि.डी इन्टरनेशनल 2019-12-30 to 2020-12-29 Goods Inactive
श्री अरनिको/त्रिशुली जे.भी. 2019-12-14 to 2021-12-13 Civil Works Suspend
श्री चौलागाईं निर्माण सेवा, 2019-12-14 to 2020-12-13 Civil Works Inactive
श्री शान्ति/राम जे.भी. 2019-12-14 to 2022-12-13 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np