Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री R and G Builders Nepal Pvt.Ltd. 2021-01-30 to 2022-01-29 Civil Works Active
श्री श्रीगेश्वर ट्रेड इन्टरनेसनल 2021-01-30 to 2022-01-29 Goods Active
श्री सिदार्थ हार्डवेयर प्रा.ली. 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Active
श्री आर्य निर्माण सेवा , 2021-01-21 to 2022-01-20 Civil Works Active
श्री माई भगवती निर्माण सेवा 2021-01-21 to 2022-01-20 Civil Works Active
श्री मेगा ट्रेड ग्रुप 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Suspend
श्री स्टार अफिस इन्टरनेसनल 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Suspend
श्री साईनो छापाखाना 2020-12-10 to 2021-12-09 Goods Active
श्री राजवंशी निर्माण सेवा 2020-12-10 to 2021-12-09 Civil Works Active
M/S Shri Sai Impex, India र M/S K.D.M. International Pvt. Ltd., 2020-12-10 to 2021-12-09 Goods Active
श्री ZIEC-Pappu J/V, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री चारघरे कन्स्ट्रक्सन, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री नन्दलाल कृषि मेशिनरी सप्लायर्स, 2020-12-01 to 2021-11-30 Goods Active
श्री डोलरी कन्स्ट्रक्सन, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री उत्कल कन्स्ट्रक्सन, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री ए.बि.सी. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, 2020-12-01 to 2021-11-30 Goods Active
श्री दे विशेष तारा निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Active
श्री ढकाल कन्स्ट्रक्सन 2020-11-21 to 2021-11-20 Goods Active
श्री बि एण्ड एम निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Active
श्री बजरङ्गवली निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Dev Kumari Guragain
Dev Kumari Guragain Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Rajesh Kumar Thapa
Rajesh Kumar Thapa Director 9851218623 / 4030715 Ext.217