Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
आशिया कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सौरभ कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
बि. ब्रदर्श निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
आर.एस. निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
शिव निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
नयाँ युग निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
शर्मिला निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
विनायक कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
विशाल कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
जन जागृती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
अभय कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
सरस्वती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
श्री शैलुंग इन्टरप्राइजेज प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Active
श्री होनिको मल्टिपल प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Suspend
श्री बोहरा निर्माण सेवा 2021-03-06 to 2023-03-05 Civil Works Active
श्री प्रियंका निर्माण सेवा 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Active
श्री जय बुलन्द निर्माण कम्पनि प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Active
श्री Asian Ultra Energy Pvt.Ltd. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Active
श्री सिटी बिल्डर्स 2021-03-06 to 2022-03-05 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Dev Kumari Guragain
Dev Kumari Guragain Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649