Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री न्यू कोईराला ब्रदर्श ईन्टरप्राईजेज 2022-01-11 to 2023-01-10 Goods Active
श्री प्रवेश अनिरुद जे.भी. 2022-01-11 to 2023-01-10 Civil Works Active
श्री श्रीपाली निर्माण सेवा 2022-01-11 to 2023-01-10 Civil Works Active
श्री सगरमाथा योनटेन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि 2022-01-11 to 2023-01-10 Civil Works Active
श्री राज एण्ड एन-जनउत्थान जे.भी. 2022-01-11 to 2024-01-10 Civil Works Active
श्री इन्डस्ट्रीयल अटोमेसन टेक्नोलोजी प्रा.लि 2022-01-11 to 2023-01-10 Goods Active
श्री भट्टराई विल्डर्श, 2022-01-11 to 2024-01-10 Civil Works Active
श्री एट्लास ईन्जिनीयरिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि 2022-01-11 to 2024-01-10 Civil Works Active
श्री त्रिदेव निर्माण सेवा 2021-12-09 to 2022-12-08 Civil Works Active
श्री एस.एस.एम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2021-12-09 to 2022-12-08 Civil Works Active
श्री एस. एन. सी. निर्माण सेवा प्रा.लि 2021-12-09 to 2022-12-08 Civil Works Active
श्री च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा 2021-12-09 to 2023-12-08 Civil Works Active
श्री निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि 2021-12-09 to 2024-12-08 Civil Works Active
श्री एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि 2021-12-09 to 2023-12-08 Civil Works Suspend
श्री भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि 2021-11-17 to 2023-11-16 Civil Works Active
श्री लार्ज बास्केट 2021-11-17 to 2022-11-16 Goods Active
श्री सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण सेवा प्रा.लि 2021-11-17 to 2022-11-16 Civil Works Active
श्री न्यू लक्ष्मी ईण्डष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 2021-11-17 to 2022-11-16 Goods Active
श्री एडभेन्चर/दि आनन्द जे.भि. 2021-10-05 to 2022-10-05 Civil Works Active
श्री धादिङ्ग निलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, प्रा.लि 2021-10-05 to 2022-10-04 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649