Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
रिजन एण्ड रियाना कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि 2021-05-31 to 2022-05-30 Civil Works Active
राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा प्रा.लि. 2021-05-06 to 2023-05-05 Civil Works Suspend
बेलका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि 2021-05-06 to 2022-05-05 Civil Works Active
बराह गोबरग्याँस तथा नवीकरणीय उर्जा प्रा. लि. 2021-05-06 to 2022-05-05 Goods Active
कार्की सप्लायर्स 2021-05-06 to 2022-05-05 Goods Active
श्यामबाबु/ओम मित्र जे.भि 2021-05-06 to 2023-05-05 Civil Works Active
अधिकारी निर्माण सेवा 2021-05-06 to 2022-05-05 Civil Works Suspend
Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. & Shandong Zhaowei Steel Tower Company Ltd. J/V 2021-05-06 to 2023-05-05 Goods Active
कौशिकी इन्फोसिस इन्टरनेशनल, 2021-05-06 to 2022-05-05 Goods Active
शिवराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि 2021-05-06 to 2024-05-05 Civil Works Active
सरस्वती निर्माण सेवा 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
जी.पी.बि.कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सोनु कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
दामु चन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-13 Civil Works Active
नन्दनी कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
आशिया कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सौरभ कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
बि. ब्रदर्श निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
आर.एस. निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
शिव निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Dev Kumari Guragain
Dev Kumari Guragain Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Rajesh Kumar Thapa
Rajesh Kumar Thapa Director 9851218623 / 4030715 Ext.217