Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री J.B.ENT Pvt.Ltd. 2019-07-28 to 2020-07-27 Civil Works Active
श्री सोमु कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2020-07-27 Civil Works Active
श्री खेमतारा कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2020-07-26 Civil Works Active
Shenzhen Farad Electric Co., Ltd., 2019-07-20 to 2021-07-19 Goods Active
Huizhou Zhongcheng Electronic Technalogy Co.Ltd 2019-07-20 to 2022-07-19 Goods Active
श्री दाउन्ने इन्जिनियरिंग विल्डर्स प्रा.लि. 2019-07-20 to 2022-07-19 Civil Works Active
श्री क्रिस्टल निर्माण सेवा 2019-07-20 to 2020-07-19 Civil Works Active
श्री जि. एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Active
श्री थोदुङ्ग/ अजम्बर /शिबराम जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री द कन्चनजंघा /लामा बिल्डर्स जे.भी. 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Active
श्री लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जे.भी 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Active
श्री लोहनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुचि जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री जोशी ब्रदर्श 2019-06-15 to 2021-06-14 Goods Active
श्री बुस्ती निर्माण सेवा 2019-06-15 to 2020-06-14 Civil Works Active
श्री आर.बि. सप्लायर्स 2019-06-15 to 2020-06-14 Goods Active
श्री पी.आर.निर्माण सेवा 2019-05-17 to 2019-08-27 Civil Works Inactive
श्री सिता निर्माण सेवा 2019-05-17 to 2020-05-17 Civil Works Active
श्री एम.के./ श्रिस्टी जे.भी 2019-05-17 to 2022-05-16 Civil Works Active
श्री नेपाल स्वाभिमान प्रा.ली. 2019-05-17 to 2022-05-16 Goods Active
श्री नेशनल वयोमेडिकल प्रा.ली. 2019-05-17 to 2022-05-16 Goods Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Mohan Krishna Sapkota
Mohan Krishna Sapkota Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219