Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Inactive
नागराज ट्रेडर्स 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Inactive
श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Suspend
श्री Global Link Technology Pvt. Ltd 2016-09-26 to 2017-09-25 Goods Inactive
श्री बिस्व निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री पि.पि.निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री निशान निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री बि.एस कन्स्ट्रक्सन 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Inactive
श्री कमला निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Inactive
श्री नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री जय ओम /आमिका जे.भि. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री धर्मेन्द्र /वि.टी./टौदह जे.भि. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
» श्री वि.टी 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Suspend
श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Inactive
मोहसिन एण्ड सप्लायर्स 2016-02-14 to 2018-02-13 Goods Inactive
श्री खाँडादेवी निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री ईन्द्र एण्ड निरज ब्रदर्स निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ /चेतन कन्स्ट्रक्सन फसैट ३ , सप्तरी जे.भि. 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री लक्ष्मीराज निर्माण सेवा,निरेन्द्र /निता /नुरी कन्स्ट्रक्सन जे.भि. 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री लोकप्रिय निर्माण सेवा , कालिमाटी 2015-07-24 to 2018-07-23 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649