Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री स्वर्गद्वारी सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.ली. 2017-10-11 to 2020-10-10 Consulting Services Suspend
श्री म निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री सर्वउद्धार/ फ्रेन्ड्स जे .भी. 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
» ( श्री सर्वउद्धार 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
» श्री फ्रेन्ड्स ) 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री शुभचन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री सि.वि.निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री उत्तरगंगा इन्भेस्टमेन्ट 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री कैलाश निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री जोडदार निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री हरि निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री विनम्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री राजपुत कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री राजेन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री महामाया बिल्डर्स 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री मा गंगा निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री माँ गायत्री कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री लक्की कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री नरसिंह ) 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
( श्री देवनारायण 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा ) 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
( श्री एच बि.के. 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649