Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
( श्री रन्जिका 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री नर सिंह 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री ग्लोबल ई-गेटवे ) 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
( श्री हाई टेक पायोनियर 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
श्री आमिका ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री जय ओम 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री टौदह ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
( श्री धर्मेन्द्र 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
चेतन कन्स्ट्रक्सन ) 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
( श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Inactive
श्री Liberty International Traiding 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Inactive
श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री खाम्पाचे ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री लोकवीर /नर सिंह / कालापानी जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» ( श्री लोकवीर 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» श्री कालापानी ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
श्री Constructora Sanjose S.A. 2017-07-12 to 2019-07-11 Other Services Inactive
श्री ब्याहुत कमसिर्यल ट्रेडर्स 2017-05-04 to 2020-05-03 Goods Inactive
श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» ( श्री सुर्य एण्ड सन्स 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री खानी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री पुष्पाञ्जली ) 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
श्री जेनेटिक ट्रेडिंग प्रा.लि. 2017-05-04 to 2020-05-03 Other Services Inactive
श्री M/S Worldwide Concern Limited 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Inactive
श्री M/S Crown Nepal Enterprises P.Ltd. 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Inactive
श्री क्यानभास प्रेस प्रा.ली. 2017-03-27 to 2018-03-26 Other Services Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649