Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री हिलारा कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2021-07-27 Civil Works Inactive
श्री J.B.ENT Pvt.Ltd. 2019-07-28 to 2020-07-27 Civil Works Inactive
श्री सोमु कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2020-07-27 Civil Works Inactive
श्री खेमतारा कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2020-07-26 Civil Works Inactive
Shenzhen Farad Electric Co., Ltd., 2019-07-20 to 2021-07-19 Goods Inactive
Huizhou Zhongcheng Electronic Technalogy Co.Ltd 2019-07-20 to 2022-07-19 Goods Inactive
श्री दाउन्ने इन्जिनियरिंग विल्डर्स प्रा.लि. 2019-07-20 to 2022-07-19 Civil Works Inactive
श्री क्रिस्टल निर्माण सेवा 2019-07-20 to 2020-07-19 Civil Works Inactive
श्री जि. एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Inactive
श्री थोदुङ्ग/ अजम्बर /शिबराम जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री द कन्चनजंघा /लामा बिल्डर्स जे.भी. 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Inactive
श्री लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जे.भी 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Inactive
श्री लोहनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुचि जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री जोशी ब्रदर्श 2019-06-15 to 2021-06-14 Goods Inactive
श्री बुस्ती निर्माण सेवा 2019-06-15 to 2020-06-14 Civil Works Inactive
श्री आर.बि. सप्लायर्स 2019-06-15 to 2020-06-14 Goods Inactive
श्री पी.आर.निर्माण सेवा 2019-05-17 to 2019-08-27 Civil Works Inactive
श्री सिता निर्माण सेवा 2019-05-17 to 2020-05-17 Civil Works Inactive
श्री एम.के./ श्रिस्टी जे.भी 2019-05-17 to 2022-05-16 Civil Works Inactive
श्री नेपाल स्वाभिमान प्रा.ली. 2019-05-17 to 2022-05-16 Goods Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649