Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री दे विशेष तारा निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Inactive
श्री ढकाल कन्स्ट्रक्सन 2020-11-21 to 2021-11-20 Goods Inactive
श्री बि एण्ड एम निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Inactive
श्री बजरङ्गवली निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Inactive
M/S Wora Intertrade Co. Ltd., Thailand र M/S B.S. Trade International, 2020-11-21 to 2021-11-20 Goods Suspend
श्री वी.टी./टौदह/फस्कु जे.भी. 2020-09-14 to 2022-09-13 Civil Works Inactive
श्री अरुण कन्स्ट्रक्सन 2020-09-14 to 2021-09-13 Civil Works Inactive
श्री OBCI Pvt. Ltd., 2020-09-14 to 2021-09-13 Goods Suspend
श्री सुर्योदय निर्माण तथा हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि 2020-08-25 to 2021-08-24 Civil Works Inactive
श्री फ्रेण्डस् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2020-08-25 to 2021-08-24 Civil Works Inactive
श्री माँ सन्तोषी कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स 2020-07-29 to 2021-07-28 Civil Works Inactive
श्री चमैता निर्माण सेवा 2020-07-29 to 2021-07-28 Civil Works Inactive
श्री पप्पु-नेपाल प्रगति जे.भी. 2020-07-29 to 2022-07-28 Civil Works Inactive
श्री श्रीहरी/सेतीदेवी जे.भी., 2020-07-10 to 2021-07-09 Civil Works Inactive
श्री बि.जि. कन्स्ट्रक्सन, 2020-07-10 to 2021-07-09 Civil Works Inactive
श्री पप्पु/बाम्ती जे.भी. 2020-07-10 to 2021-07-09 Civil Works Inactive
श्री डि.डि. कन्स्ट्रक्शन 2020-06-04 to 2021-06-03 Civil Works Inactive
श्री अजम्बर / शिवराम जे.भी. 2020-06-04 to 2023-06-04 Civil Works Inactive
श्री राम निर्माण सेवा, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
श्री एच.एम.विल्डर्स, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
Chakravarti Kanth
Chakravarti Kanth Joint Secretary (Technical)
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649