Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री रमण / पप्पु जे.भी. 2019-08-06 to 2020-08-05 Civil Works Active
श्री हुल ट्रेडर्स 2019-12-30 to 2020-12-29 Goods Active
श्री डमरु कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2019-12-30 to 2020-12-29 Civil Works Active
श्री जे.एम.बि.डी इन्टरनेशनल 2019-12-30 to 2020-12-29 Goods Active
श्री अरनिको/त्रिशुली जे.भी. 2019-12-14 to 2021-12-13 Civil Works Active
श्री चौलागाईं निर्माण सेवा, 2019-12-14 to 2020-12-13 Civil Works Active
श्री शान्ति/राम जे.भी. 2019-12-14 to 2022-12-13 Civil Works Active
श्री सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-12-14 to 2020-12-13 Civil Works Active
श्री ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज़ 2019-11-26 to 2020-11-25 Goods Active
श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्सन / त्याड़ी निर्माण सेवा जे.भी. 2019-11-26 to 2020-11-25 Civil Works Active
श्री होराइजन बिल्डर्स 2019-11-26 to 2020-11-25 Civil Works Active
श्री त्रिपाठी ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2019-09-20 to 2020-09-19 Civil Works Active
श्री जी.एस. कन्स्ट्रक्सन 2019-09-20 to 2021-09-19 Civil Works Active
श्री दिपेश निर्माण सेवा 2019-09-20 to 2020-09-19 Civil Works Active
श्री कलाशिला निर्माण सेवा 2019-09-20 to 2020-09-19 Civil Works Active
श्री युनिक इन्जीनियरिंग सेन्टर 2019-09-20 to 2020-09-19 Goods Active
श्री शुभ लक्ष्मी निर्माण सेवा 2019-09-20 to 2021-09-19 Goods Active
श्री कृष्णा निर्माण सेवा, 2019-09-05 to 2020-09-04 Civil Works Active
श्री अनमोल निर्माण सेवा, 2019-09-05 to 2020-09-04 Civil Works Active
श्री विपिन कन्सक्ट्रसन क्लिन जनशक्ति एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 2019-09-05 to 2021-09-04 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np