Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री सन्जिब एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
श्री श्रीपुर बिल्डर्स प्रा.लि 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Inactive
श्री हाई टेक पायोनियर ग्लोबल ई-गेटवे जे.भि 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Inactive
श्री रायमाझी / जगदम्बा /नरसिंह जे.भि. 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» ( श्री रायमाझी 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री जगदम्बा 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री जगदम्बा /नरसिंह /कालापानी जे.भि. 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» ( श्री जगदम्बा 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री नरसिंह 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री कालापानी ) 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री साङिग्मा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री एफ एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री चरी ल्याण्डब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री चन्द्रमा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री शितलचन्द्र कन्स्ट्रक्सन 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-12-24 to 2017-12-23 Civil Works Inactive
श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन 2016-12-24 to 2019-12-23 Civil Works Inactive
श्री मकालु निर्माण सेवा 2016-12-07 to 2019-12-06 Civil Works Inactive
Joh Enschede Stamps B.V. 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Inactive
प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Inactive
नागराज ट्रेडर्स 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Inactive
श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Suspend
श्री Global Link Technology Pvt. Ltd 2016-09-26 to 2017-09-25 Goods Inactive
श्री बिस्व निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री पि.पि.निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np