Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
सरस्वती निर्माण सेवा 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
जी.पी.बि.कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सोनु कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
दामु चन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-13 Civil Works Active
नन्दनी कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
आशिया कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सौरभ कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
बि. ब्रदर्श निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
आर.एस. निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
शिव निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
नयाँ युग निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
शर्मिला निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
विनायक कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
विशाल कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
जन जागृती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
अभय कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
सरस्वती कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
श्री शैलुंग इन्टरप्राइजेज प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Active
श्री होनिको मल्टिपल प्रा.ली. 2021-03-06 to 2022-03-05 Goods Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np