Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री चन्द्रमा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री शितलचन्द्र कन्स्ट्रक्सन 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-12-24 to 2017-12-23 Civil Works Inactive
श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन 2016-12-24 to 2019-12-23 Civil Works Inactive
श्री मकालु निर्माण सेवा 2016-12-07 to 2019-12-06 Civil Works Inactive
Joh Enschede Stamps B.V. 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Inactive
प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Inactive
नागराज ट्रेडर्स 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Inactive
श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Suspend
श्री Global Link Technology Pvt. Ltd 2016-09-26 to 2017-09-25 Goods Inactive
श्री बिस्व निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री पि.पि.निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री निशान निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री बि.एस कन्स्ट्रक्सन 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Inactive
श्री कमला निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Inactive
श्री नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री जय ओम /आमिका जे.भि. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
श्री धर्मेन्द्र /वि.टी./टौदह जे.भि. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Inactive
» श्री वि.टी 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Suspend
श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np