Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री वि.टि./फ्रेन्ड्स /श्रेष्ठ जे.भि. 2017-12-08 to 2018-12-07 Civil Works Inactive
श्री गरिमा इन्टरनेसनल स्टोर (इजाजत नं. ७७७१९/०६३-६४) 2017-12-01 to 2019-11-30 Goods Inactive
श्री डिलक्स सरसफाई प्रा.ली. (इजाजत नं. १३७७९५/०७२-७३) 2017-12-01 to 2020-11-30 Other Services Inactive
श्री पि.आर. कन्स्ट्रक्सन (इजाजत नं १२|७८|२०५५|०४|१८) 2017-11-16 to 2018-11-15 Civil Works Inactive
श्री अजम्बर/ शिवराज कन्स्ट्रक्सन जे.भि. 2017-10-15 to 2018-10-14 Civil Works Suspend
» ( श्री अजम्बर कन्स्ट्रक्सन 2017-10-15 to 2018-10-14 Civil Works Suspend
» श्री शिवराज कन्स्ट्रक्सन ) 2017-10-15 to 2018-10-14 Civil Works Suspend
श्री एन ई एस इन्टरप्राइजेज प्रा.ली. 2017-10-15 to 2018-10-14 Goods Inactive
श्री स्वर्गद्वारी सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.ली. 2017-10-11 to 2020-10-10 Consulting Services Suspend
श्री म निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री सर्वउद्धार/ फ्रेन्ड्स जे .भी. 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
» ( श्री सर्वउद्धार 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
» श्री फ्रेन्ड्स ) 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री शुभचन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री सि.वि.निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री उत्तरगंगा इन्भेस्टमेन्ट 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री कैलाश निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री जोडदार निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री हरि निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री विनम्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Suspend
श्री राजपुत कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री राजेन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री महामाया बिल्डर्स 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
श्री मा गंगा निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np