Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री शुभ लक्ष्मी निर्माण सेवा 2019-09-20 to 2021-09-19 Goods Active
श्री कृष्णा निर्माण सेवा, 2019-09-05 to 2020-09-04 Civil Works Inactive
श्री अनमोल निर्माण सेवा, 2019-09-05 to 2020-09-04 Civil Works Inactive
श्री विपिन कन्सक्ट्रसन क्लिन जनशक्ति एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 2019-09-05 to 2021-09-04 Civil Works Active
श्री गणेश निर्माण सेवा 2019-09-05 to 2020-09-04 Civil Works Inactive
लोकविर / नरसिंह / कालापनी जे.भी. 2019-08-13 to 2020-07-23 Civil Works Inactive
श्री हिलारा कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2021-07-27 Civil Works Active
श्री J.B.ENT Pvt.Ltd. 2019-07-28 to 2020-07-27 Civil Works Inactive
श्री सोमु कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2020-07-27 Civil Works Inactive
श्री खेमतारा कन्स्ट्रक्सन 2019-07-28 to 2020-07-26 Civil Works Inactive
Shenzhen Farad Electric Co., Ltd., 2019-07-20 to 2021-07-19 Goods Active
Huizhou Zhongcheng Electronic Technalogy Co.Ltd 2019-07-20 to 2022-07-19 Goods Active
श्री दाउन्ने इन्जिनियरिंग विल्डर्स प्रा.लि. 2019-07-20 to 2022-07-19 Civil Works Active
श्री क्रिस्टल निर्माण सेवा 2019-07-20 to 2020-07-19 Civil Works Inactive
श्री जि. एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Active
श्री थोदुङ्ग/ अजम्बर /शिबराम जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री द कन्चनजंघा /लामा बिल्डर्स जे.भी. 2019-07-08 to 2021-07-07 Civil Works Active
श्री लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जे.भी 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Inactive
श्री लोहनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुचि जे.भी. 2019-07-08 to 2020-07-07 Civil Works Suspend
श्री जोशी ब्रदर्श 2019-06-15 to 2021-06-14 Goods Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np