Highlights:

श्री प्यासेफिक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., विरगञ्ज-3, पर्सा

Form/Company Name: श्री प्यासेफिक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., विरगञ्ज-3, पर्सा
Address: विरगञ्ज-3, पर्सा
Type: Civil Works
Start Date: 2022-09-12
End Date: 2023-12-11
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने
गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुलाई देहायको अवधिसम्म कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण
 व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


(मुख्य व्यक्ति: श्री प्रशान्त प्रसाद केसरी)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-श्री शहर विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ शहर आयोजना कार्यलय, बैरेनी, धादिङ।


 

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649