Highlights:

श्री Aravali Infrapower Limited Ltd/ Sailung Construction Company Pvt.Ltd. JV (AIPL/SCCPL JV)

Form/Company Name: श्री Aravali Infrapower Limited Ltd/ Sailung Construction Company Pvt.Ltd. JV (AIPL/SCCPL JV)
Address: 1. Aravali Infrapower Limited Ltd, Redg.Office:G-29.3 rd floor, Vardhman Tower, Community Center, Vikas Puri, New Delhi 2. Sailung Construction Company Pvt.Ltd., Sunakothi-8, Lalitpur
Type: Civil Works
Start Date: 2022-08-24
End Date: 2025-08-23
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने
गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुलाई देहायको अवधिसम्म कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण
 व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


(मुख्य व्यक्ति: :Mr Vikas Puri,अनुप अधिकारी)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-श्री सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय, भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट, बालाजु, त्रिशुलि/छहरे-विदुर सडक योजना, बत्तिसपुतली, काठमाण्डौ)

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649