Highlights:

M/S Zhongding International Engineering Co. Ltd, No. 18 Gaoxin Er Rd., Nanchang 330096, China

Form/Company Name: M/S Zhongding International Engineering Co. Ltd, No. 18 Gaoxin Er Rd., Nanchang 330096, China
Address: China
Type: Civil Works
Start Date: 2022-08-24
End Date: 2025-08-23
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने
गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुलाई देहायको अवधिसम्म कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण
 व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


(मुख्य व्यक्ति: :Mr. zeng Junyan))

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा-भरतपुर-
बर्दघाट 220 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना,
हेटौंडा-11, मकवानपुर)

अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार कालो सूचीको निर्णय स्थगन गरिएको

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649