श्री सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण सेवा प्रा.लि

Form/Company Name: श्री सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण सेवा प्रा.लि
Address: ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ११, ललितपुर ।
Type: Civil Works
Start Date: 2021-11-17
End Date: 2022-11-16
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री भिमसेन सापकोटा)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री बनेपा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोक )

Show All