श्री एडभेन्चर/दि आनन्द जे.भि.

Form/Company Name: श्री एडभेन्चर/दि आनन्द जे.भि.
Address: भरतपुर-4, चितवन
Type: Civil Works
Start Date: 2021-10-05
End Date: 2022-10-05
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री आनन्द प्रसाद अधिकारी/ श्री योगेन्द्र प्रसाद कडेल)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूपन्देही ।)

Show All