श्री बिपिन भेट सेन्टर

Form/Company Name: श्री बिपिन भेट सेन्टर
Address: जानकी गाउँपालिका-४, बाँके
Type: Goods
Start Date: 2021-10-05
End Date: 2022-10-04
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री मोहन बिष्ट।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री डुडुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बनकट्टी, बाँके ।)

Show All