श्री न्यू बेलासपुर कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री न्यू बेलासपुर कन्स्ट्रक्सन
Address: दैलेख
Type: Civil Works
Start Date: 2021-09-08
End Date: 2022-09-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री देबेन्द्र प्रसाद आचार्य।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री संघीय सडक सुपरिबेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन सुर्खेत  सुब्बाकुना।)

Show All