श्री नुरानी कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री नुरानी कन्स्ट्रक्सन
Address: इनरुवा-६, सुनसरी
Type: Civil Works
Start Date: 2021-09-08
End Date: 2023-09-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री मोहम्मद अरिफ खान।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना, मोरङ्ग।)

Show All