श्री नेपालय आर्किटेड एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि

Form/Company Name: श्री नेपालय आर्किटेड एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि
Address: काठमाण्डौं-१०, पुरानो वानेश्वर
Type: Civil Works
Start Date: 2021-09-08
End Date: 2022-09-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री प्रकाश अधिकारी।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मणिग्राम, रुपन्देही।)

Show All